Busralilmuhminin, azaz jó hír a hívőknek. A jó hír a hívőknek a Paradicsom léte és igazsága. Az evilág hírei pedig olyanok, amilyenné mi tesszük a világot. Busralilmuhminin= Hírek az iszlám és a muszlimok világából

2010. október 13., szerda

Puli szerint az iszlám fogja Európát egyesíteni

Puli (Nagy Attila) blogunk követője. Gondolatmenetét alább olvashatjuk:

Európát az iszlám fogja egyesíteni. Nekik sikerülni fog, mi az európainak magának nem.
Az európai ott bukott bele, hogy felülről akart egyesíteni. Kívülről befele. Az európai
civilizáció mindent kívülről befele hajt végre és nem belülről kifele, ahogy az élet diktálja, a
vitális gyökerek felől. Európának nincsenek vitális gyökerei, ezért fog elpusztulni. (Ez a
nyugati kultúrát meghatározó Ószövetségi teremtés mítoszból következik, Jáhvé kívülről
befele alkot. Eliade szerint mítoszaink meghatározzák cselekvésünket, még ha már nem is
élnek akkor is.) Az iszlám alulról teszi, belülről teszi, ezért fog sikerülni neki. Az iszlám a
vitális gyökerekből él, mi ott van a lélekben,ezért győzi le Nyugatot.
A Európának az iszlám általi meghódítása nagyon hasonlít Erdély románok általi
meghódítására, mert az is alulról, belülről történt. Csak a Trianont látó könnyes tekintetünk
nem látja, hogy az csak egy tényt szentesített, amit mára románok végrehajtottak, valósággá
tették.
Az egyik ortodox teológus azt írta, hogy az ortodoxia messze közelebb van az iszlámhoz, mint
a nyugati katolicizmushoz. Lehet nem tévedett. Azt szoktam mondani, hogy a Monarchia
bukása, előképe volt Európa bukásának. A békediktátumot aláírók, ha ezt tudták volna?!
Nem furcsa, hogy az intézményekben szegény erdélyi románság, a magyarok által megvetett
pásztornép elvette az intézményekben gazdag, várakban gazdag magyarságtól Erdélyt. Igen,
merta gyökerekből tette. Nicolae Iorga a neves román történész azt mondta, hogy a
románokat nem a külső parancs tartotta meg, hanem a belső. Mi katona nép, mindiga külső
oaprancs erejében hittünk. De azt is lehet mondani, hogy Iorga sem látta és sok román
értelmiségi, ki az organikus román létre esküszik, hogy az ellentétben van az általuk
báványozott nemzetállamisággal.
George Sarac bihari román nóta énekes azt mondta, igaz nem kevés magyar éllel az állami
román rádióban, hogya románoknak nem voltak kőváraik, mint a magyaroknak, nekik a
szívük volta vár és győztek a kővárak fölött.
Nagyon elgondolkodtató, amikor a székelység is csak az intézményekben bízik, amik már nem
váltak be a történelem folyamán, hogy az igazi megtartó erő vajon hol van, nem a
gyökerekben mi a lélekben van. Ahol nincsen belső lelki vár, ahol nincsen belső vitális,
szellem, lelki autonómia ott a külső vár és a külső autonómia nem tart meg.
Egy nemzet ha nem keresi biztonságát - ha keresi akkor már elveszítette belső biztonságát, a
gyökerek biztonságát – egy államban az a vitalitás jele. A művelt európai szemében ez
civilizációs lemaradás. Az állam nélküli cigányok túl fogják élni Európa modern nemzeteit. Az
állam nem egyéb, mint ami elszakít a gyökerektől és aztán elpusztít. A székely autonómia az
állam kicsinyített mása. Vajon nem acigányok állam nélkülisége az igazi autonómia, a
gyökerek autonómiája?!
Nyugat, mi magyarok - abba bukik - buktunk bele, hogy a dolgokat csak kivülről láttuk, csak
a felszínt láttuk. Eltűnteti Nyugatot egy olyan vallás, kultúra, mely benne és abban, ami belül
van.
Ha az iszlámot vettük volna fel, ma nem itt lennénk, részei lennénk az eljövendő iszlám
uralomnak Európában. Részei lennénk az eljövendő iszlám európaiságnak.
Nagy Attila (Puli) - Székelyföl

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése