Busralilmuhminin, azaz jó hír a hívőknek. A jó hír a hívőknek a Paradicsom léte és igazsága. Az evilág hírei pedig olyanok, amilyenné mi tesszük a világot. Busralilmuhminin= Hírek az iszlám és a muszlimok világából

2010. október 13., szerda

Újabb támadás Zukorlic főmufti ellen 2.

Zukorlic. Meddig bírja még idegekkel?

Blogunk folyamatosan beszámol a főmufti hányattatott életútjáról. Íme a legújabb epizód:


Svetozar Čiplić, szerb emberi jogi és kisebbségügyi miniszter azzal vádolta Muamer Zukorlic szerb iszlám társadalom főmuftiját,hogy feszültté teszi Szandzsák térség helyzetét. Svetozar Čiplić, szerb emberi jogi és kisebbségügyi miniszter kifejezésre juttatta,hogy Zukorlic főmufti azon van,hogy feszültté váljon a helyzet Szandzsák térségben az egyes politikai előnyök szerzése érdekében, a kormányként nem fogják megengedni ezt.Zukorlic felszolított arra,hogy instabil helyzet uralkodhat a térségben,ha a kormány nem veszi figyelembe ezeket a követeléseket.
A bosnyákok többségben élnek Szandzsákban,amely az Oszmán-Török Birodalom idejében a bosznia tartományhoz tartozott.1878-ban kongresszust tartottak Berlinben.Az említett kongresszuson hozott határozatok ismertében, Bosznia határain kívül maradt.1921 évtől kezdve a térség Szerbia és Montenegró megszállása alá került.Így 523 év eltelte után, Szandzsák ismét szerbek és montenegróiak ellenőrzése alá került.Napjainkban Szandzsák hat városháza Szerbia,öt városháza pedig Montenegró határain belül maradt.
Szandzsákban Slobodan Milošević volt szerb vezető idejében megsértették a humanitárius jogokat.Az 1990-es éveken át állami nyomás alá került.A szandzsáki bosnyákok azon voltak,hogy autónom jelleget nyerjenek,hogy biztonságban éljenek a térségben. Slobodan Milošević volt szerb vezető miután 2000-ben eltávozott a hatalomból,a szandszáki bosnyákok még jobb helyzetre kerültek.Idővel a szandzsáki bonyákok még aktívabb szerepet játszottak Szerbia politikai életében.Napjainkban a szerb kormányban két bosnyák származású miniszter lát el feladatot.2006-ban miután Montenegró kihirdette a függetlenségét,a történelmi Szandzsák két részre szakadt.
Szerbiában a kisebbségek nemzeti tanácsokat alakítottak.Hosszú idő óta ellentét volt a Süleyman Uglanin államminiszter vezette bosnyák nemzeti tanács és szerb iszlám társadalom között.Muamer Zukorlic a szerb iszlám társadalom főmuftija nem mutatott hajlandóságot,hogy együttműködjön a nemzeti tanáccsal.Előbb azon voltak,hogy eltávolítsák Zukorlicot,de ebben nem értek el sikert.A szerb kormány támogatásával a bosnyák nemzeti tanács egy más iszlám társadalmat hozott létre.
Zukorlic főmufti,miután szerepet játszott a politikai életben, ez a kérdés egyre komolyabb méreteket kezdett ölteni.Zukorlic azzal vádolta a szerb kormányban és parlamentben helyet kapó bosnyák képviselőket,hogy figyelmen kívül hagyják a bosnyákok nemzeti érdekeit.Az utolsó négy éven belül a 35 székkel rendelkező bosnyák nemzeti tanáccsal kapcsolatban 2010 június 6-án választást tartottak. A Zukorlics vezette bosnyák kulturális társadalom első lett,de a szerb emberi jogi és kisebbségügyi minisztérium támogatásával Zukorlic törvények keretében kézre kerítette a tanácsot.2010 július 29-án a kormányhoz tartozó vallási oktatási tanács keretében is nagy csapást mértek. Zukorlic mellett álló Mevlud Dudic helyére Adem Zilkic került.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése