Hivatalos közlés szerint Oklahoma muzulmán polgárai fordultak a szövetségi bíróhoz azzal a panasszal, hogy a tiltás az amerikai alkotmányban biztosított vallásszabadsághoz való jogot sérti. Az államban november 2-án tartottak népszavazást arról, hogy az oklahomai alaptörvény kiegészítéseként megjelenje-e a tiltás. November elején több száz referendumot tartott Oklahomában, javarészüket helyi szintén, néhányat, mint a sarijáról szólót állami szinten. A sarijával kapcsolatos tilalomra a szavazók háromnegyede voksolt igennel.